Overige diensten Het naar aanleiding van klachten uitvoeren van een onderzoek naar het binnenklimaat van een gebouw of ruimte inclusief meten en registreren van CO2, temperatuur en relatieve vochtigheid. Onderhoud, beheer en kostenmanagement ADEK ondersteunt en adviseert u bij het opstellen van meerjarenplannen voor onderhoud en beheer van uw technische installaties. Inventarisatie naar de staat van onderhoud en te verwachten (resterende) levensduur van installaties in gebouwen en het opstellen van meerjarenbegrotingen voor onderhoud en vervanging van installaties in gebouwen kunnen worden verzorgd. Ten aanzien van energieberekeningen, haalbaarheidsstudies en meerjarenbegrotingen kunnen wij bogen op jarenlange ervaringen binnen het vakgebied waardoor er altijd een “maatwerk” plan voor u wordt opgesteld. Het opstellen van een risicoanalyse en beheersplan aangaande legionellapreventie. Onderzoek naar energiebesparing en energiebesparende maatregelen met betrekking tot installaties en bouwkundige staat van gebouwen. Calculatiewerkzaamheden In opdracht van installatiebedrijven verzorgen wij op basis van bv. een programma van eisen of bestek met tekeningen regelmatig kostprijscalculaties.
Overige diensten
ADVIES ENGINEERING BOUWBEGELEIDING
ADEK Installatie Advies BV
Veenweg 6B
2841 DG Moordrecht
T: 0182-376360
E: info@adek.nl
KvK: 29050271
SPECIALISATIES
© 2016 ADEK Installatie Advies BV
Overige diensten Het naar aanleiding van klachten uitvoeren van een onderzoek naar het binnenklimaat van een gebouw of ruimte inclusief meten en registreren van CO2, temperatuur en relatieve vochtigheid. Onderhoud, beheer en kostenmanagement ADEK ondersteunt en adviseert u bij het opstellen van meerjarenplannen voor onderhoud en beheer van uw technische installaties. Inventarisatie naar de staat van onderhoud en te verwachten (resterende) levensduur van installaties in gebouwen en het opstellen van meerjarenbegrotingen voor onderhoud en vervanging van installaties in gebouwen kunnenworden verzorgd. Ten aanzien van energieberekeningen, haalbaarheidsstudies en meerjaren- begrotingen kunnen wij bogen op jarenlange ervaringen binnen het vakgebied waardoor er altijd een “maatwerk” plan voor u wordt opgesteld. Het opstellen van een risicoanalyse en beheersplan aangaande legionella- preventie. Onderzoek naar energiebesparing en energiebesparende maatregelen met betrekking tot installaties en bouwkundige staat van gebouwen. Calculatiewerkzaamheden In opdracht van installatiebedrijven verzorgen wij op basis van bv. een programma van eisen of bestek met tekeningen regelmatig kostprijscalculaties.
ADVIES ENGINEERING BOUWBEGELEIDING BEDRIJFSPROFIEL PROJECTEN CONTACT
ADEK Installatie Advies BV
Veenweg 6B
2841 DG Moordrecht
T: 0182-376360
E: info@adek.nl
KvK: 29050271
SPECIALISATIES
© 2016 ADEK Installatie Advies BV
Overige diensten Tekenwerkzaamheden Duurzaam en energiebesparing Vaktechnische berekeningen